Dlaczego świadkowie nie stają po stronie poszkodowanego?

Oprócz uzasadnionych powodów braku reakcji (lęk lub niewiedza dot. poprawnych reakcji na przemoc) Barbara Coloroso wymienia jeszcze liczne „wymówki”, którymi świadkowie tłumaczą swój brak działania, popieranie sprawców, a nawet przyłączanie się do dręczenia: Z badań Ch. Salmivalli (1999) wiemy, że pomimo negatywnego u większości uczniów stosunku do dręczenia taka postawa Dowiedz się więcej…

Procesy wzmacniające dla przeciwdziałania przemocy

Czym są procesy wzmacniające? Jak wspomnieliśmy w poprzednim wpisie, dzieci wzrastające w niekorzystnym środowisku,czy w rodzinach dysfunkcyjnych, wcale nie muszą stać się sprawcami przemocy. Środowiskowe czynniki chroniące mogą skutecznie neutralizować działanie czynników ryzyka, w tym związanych z rodziną. Szczególną rolę badacze przypisują czynnikom obecnym w szkole. Dziecko spędza na terenie Dowiedz się więcej…

Przemoc rówieśnicza – rola świadka

Tylko nieliczni uczniowie biorą bezpośredni udział w aktach dręczenia. Pozostałe dzieci w klasie, czyli zdecydowana większość, to tzw. świadkowie. Wobec takiej sytuacji wielu dorosłych zastanawia się, jak to możliwe, że przemoc funkcjonuje w grupie, w której przeważająca liczba osób jej nie stosuje. Kanadyjscy badacze na terenie kilku szkół podstawowych przeprowadzili Dowiedz się więcej…

Przemoc rówieśnicza – rola sprawcy przemocy

Nie każde dziecko, które przejawia w szkole agresywne zachowania wobec innych, będzie jednocześnie dręczycielem. D. Olweus poświęcił wiele lat na badanie ról, jakie przyjmują dzieci w sytuacjach przemocy. Stwierdził, że sprawcy przemocy długofalowej to osobna kategoria dzieci. Lider i asystenci przemocy Przemoc w klasie ma najczęściej charakter grupowy. Lider przemocy Dowiedz się więcej…

Obraz autorstwa Freepik

Przemoc rówieśnicza – rola osoby poszkodowanej

Rola poszkodowanego w klasie Indywidulane czynniki ryzyka Każde dziecko w określonych okolicznościach może stać się celem przemocy ze strony rówieśników, jednakże pewne cechy i zachowania dziecka mogą szczególnie sprzyjać doświadczaniu przemocy i ułatwiać działanie sprawcom przemocy. Takie cechy i zachowania można nazwać indywidualnymi czynnikami ryzyka. Według Olweusa należą do nich Dowiedz się więcej…

Przemoc fizyczna

Przyczyny zachowań przemocowych

Agresja i przemoc, podobnie jak inne zachowania problemowe młodzieży, jest uwarunkowana wieloma czynnikami ryzyka i czynnikami chroniącymi: Czynniki te wyjaśniają, dlaczego niektóre jednostki lub grupy angażują się w zachowania przemocowe albo stają się ofiarami przemocy. Czynniki ryzyka zwiększają prawdopodobieństwo pojawienia się agresji, natomiast czynniki chroniące osłabiają działanie czynników ryzyka i Dowiedz się więcej…

Pixabay_Jeden przeciwko wszystkim, Wszyscy przeciwko jednemu

Przemoc i agresja – jak je rozróżnić?

Co odróżnia przemoc od agresji ? Pierwszą najważniejszą różnicą jest rozłożenie sił. W przemocy sprawca ma przewagę nad ofiarą, natomiast w agresji siły są równomierne. Przemoc występuje cyklicznie, jest procesem, natomiast agresja występuje jednorazowo. Kolejną różnicą jest wybór ofiary. W przemocy jest to odpowiednio dobrana, zawsze ta sama ofiara, natomiast Dowiedz się więcej…

Czym jest przemoc rówieśnicza

„Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), na postawie wieloletnich badań prowadzonych w różnych krajach świata (raport Child and Adolescent Mental Health Policies and Plans z 2005 r.), uznała przemoc rówieśniczą za jedno z największych zagrożeń dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Przemoc jest zachowaniem, które ma miejsce wówczas, gdy strona atakująca jest Dowiedz się więcej…

Stop przemocy rówieśniczej

Warsztaty dla dzieci w wieku szkoły podstawowej – przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w szkole, mediacje rówieśnicze

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą warsztatów, które prowadzimy w ramach realizacji zadania publicznego Województwa Małopolskiego, w szkołach podstawowych subregionu tarnowskiego, a także w placówkach wsparcia dziennego oraz innych miejscach, prowadzących zajęcia rozwojowe dla dzieci. https://weareok.pl/wp-content/uploads/2023/11/Oferta-dla-szkol_Kompetencje-uniwersalne-dla-przeciwdzialania-przemocy-rowiesniczej_Postaw-na-edukacje.pdf http://weareok.pl/wp-content/uploads/2023/11/Oferta-warsztatow-dla-dzieci_Rodzinna-Malopolska-1.pdf Prowadzenie warsztatów w szkołach i placówkach dla dzieci finansowane jest w budżetu Województwa Dowiedz się więcej…

Skip to content