Stop przemocy rówieśniczej

Warsztaty dla dzieci w wieku szkoły podstawowej – przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w szkole, mediacje rówieśnicze

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą warsztatów, które prowadzimy w ramach realizacji zadania publicznego Województwa Małopolskiego, w szkołach podstawowych subregionu tarnowskiego, a także w placówkach wsparcia dziennego oraz innych miejscach, prowadzących zajęcia rozwojowe dla dzieci. https://weareok.pl/wp-content/uploads/2023/11/Oferta-dla-szkol_Kompetencje-uniwersalne-dla-przeciwdzialania-przemocy-rowiesniczej_Postaw-na-edukacje.pdf http://weareok.pl/wp-content/uploads/2023/11/Oferta-warsztatow-dla-dzieci_Rodzinna-Malopolska-1.pdf Prowadzenie warsztatów w Dowiedz się więcej…

Procesy wzmacniające dla przeciwdziałania przemocy

Czym są procesy wzmacniające? Jak wspomnieliśmy w poprzednim wpisie, dzieci wzrastające w niekorzystnym środowisku,czy w rodzinach dysfunkcyjnych, wcale nie muszą stać się sprawcami przemocy. Środowiskowe czynniki chroniące mogą skutecznie neutralizować działanie czynników ryzyka, w tym związanych z rodziną. Szczególną rolę Dowiedz się więcej…

Skip to content