Zachęcamy do zapoznania się z ofertą warsztatów, które prowadzimy w ramach realizacji zadania publicznego Województwa Małopolskiego, w szkołach podstawowych subregionu tarnowskiego, a także w placówkach wsparcia dziennego oraz innych miejscach, prowadzących zajęcia rozwojowe dla dzieci.

https://weareok.pl/wp-content/uploads/2023/11/Oferta-dla-szkol_Kompetencje-uniwersalne-dla-przeciwdzialania-przemocy-rowiesniczej_Postaw-na-edukacje.pdf

http://weareok.pl/wp-content/uploads/2023/11/Oferta-warsztatow-dla-dzieci_Rodzinna-Malopolska-1.pdf

Prowadzenie warsztatów w szkołach i placówkach dla dzieci finansowane jest w budżetu Województwa Małopolskiego.

Zauważasz symptomy przemocy rówieśniczej?

Jeśli zauważasz symptomy agresji lub przemocy rówieśniczej w Twojej klasie lub w klasie Twojego dziecka, zadzwoń do nas. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania i przeprowadzimy warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy rówieśniczej oraz z zakresu mediacji rówieśniczych.

W naszej ofercie znajdują się także warsztaty wzmacniające poczucie własnej wartości poprzez identyfikację swoich mocnych stron, niekoniecznie widocznych na forum klasowym. Dzieci pewne swojej wartości mają mniejsze tendencje do agresji i przemocy.

Zapraszamy!

Kontakt: 506718556

UWAGA – od grudnia 2023 prowadzimy zapisy na listę rezerwową.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content