O projekcie

Destrukcyjne zjawisko przemocy szkolnej (BULLYING) ma bardzo długą historię i jak pokazują wiarygodne źródła mocno determinuje jakość obecnego i dorosłego życia uczniów, którzy jej doświadczyli. Celem naszego projektu jest:

- podniesienie świadomości kadry szkolnej, nauczycieli, rodziców i uczniów w wieku 11-15 lat istnienia zjawiska bullyingu, jego krótko i długoterminowych skutków oraz symptomów,

- wyposażenie nauczycieli i rodziców w narzędzia identyfikowania zjawiska, wspierania dzieci, które są ofiarami i sprawcami tej przemocy, prewencji zjawiska poprzez zbudowanie bliskiej i pełnej szacunku i zaufania relacji dziecko – dorosły w kontekście szkolnym i rodzinnym.

W ramach projektu ERASMUS+ "I am OK, You are OK" zaplanowane zostały następujące działania:

1. 8h "Warsztaty o empatii, tolerancji dla odmienności i przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej (mobbing/bullying szkolny)" dla uczniów w wieku 11-15 lat
Dzięki warsztatowi uczniowie uczą się o:

Tolerancji

Uświadamiają sobie czym jest tolerancja dla odmienności innych - alternatywa dla przemocy (kreowanie postawy: ja jestem OK i Ty jesteś OK –mimo, że pięknie się różnimy)

Empatii

Dowiadują się czym jest empatia – poprzez ukazanie uczniom perspektywy uczuć osoby, która doświadcza przemocy rówieśniczej (skłaniające do refleksji doświadczenie z kartką papieru)

Różnorodności

Uświadamiają sobie, że niepowtarzalność i różnorodność każdego z nich w obszarze mocnych i słabych stron, stylu bycia, wyglądu, temperamentu jest wartością, a nie powodem do dyskryminowania

Bullyingu

Poznają zjawisko bullyingu poprzez ukazanie im prawdziwych pobudek sprawcy, które stoją za jego przemocowym zachowaniem, długofalowych skutków takiego doświadczenia w życiu osoby nękanej, skutecznych sposobów radzenia sobie z taką przemocą

Kontrakcie

Tworzą wspólny kontrakt klasowy(na kartce A1) z propozycjami jego zapisów podawanych przez uczniów (lista akceptowalnych i nieakceptowalnych zachowań) i deklaracją jego przestrzegania poprzez złożenie na nim podpisów uczniów (co uświadamia im ich ogromną rolę w eliminowaniu bullyingu)

Wspólnocie

Wybierają 2 ambasadorów empatii w każdej klasie (dziewczynę i chłopca), którzy będą osobami do których będzie można zgłosić wszelkie przejawy przemocy, której doświadcza uczeń w klasie (to ważne, by dzieci czuły się ważną częścią rozwiązania, a nie problemu)

Wydarzenia

W czerwcu 2022 spotkaliśmy się u włoskiego partnera. Spotkanie w przestrzeni realnej miało dla nas dużą wartość – mieliśmy okazję poznać się osobiście, nawiązać relacje, ponadto burza mózgów przebiega efektywniej jeśli nie jest prowadzona on-line.

Efektem spotkania było doprecyzowanie celów naszych działań oraz wymiana doświadczeń z pracy z dziećmi w Polsce i we Włoszech. Ponadto partner włoski opowiedział o zrealizowanym przez niego projekcie „Move up” nt. cyberbullyingu.


W Listopadzie 2022, tym razem w Polsce, spotkaliśmy się z naszymi włoskimi partnerami aby wspólnie zrobić przegląd wszystkich najbardziej skutecznych programów antybullyingowych w Europie, wymieniliśmy swoje doświadczenia i na ich podstawie tworzymy nowatorskie scenariusze warsztatów dla kadr szkół, rodziców i uczniów szkół podstawowych dotyczących prewencji tego destrukcyjnego zjawiska przemocy rówieśniczej.


 Warsztaty testowe dla nauczycieli, rodziców i dzieci prowadziliśmy w Szkole Podstawowej nr. 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Szkole dziękujemy za współpracę!


Fundacja Edumocni oraz Justyna Kołodziej-Kozub coach i eduaktorka rodziców, zapraszają na konferencję “STOP przemocy rówieśniczej, szkoła wolna od bullyingu”.

Spotykamy się 09 maja w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, o godzinie 16:00.

Co w programie?
 • dostarczymy Państwu informacji o samym zjawisku przemocy rówieśniczej
 • przybliżymy możliwość zastosowania wypracowanych w projekcie narzędzi szkoleniowych, które pomogą Państwu przeciwdziałać bullyingowi w Waszych szkołach
 • opowiemy o możliwościach, które daje nauczycielom program Erasmus+, poza wymianami uczniów

   Udział w konferencji jest bezpłatny, zapewniamy poczęstunek.

   Uprzejmie prosimy o dokonywanie zgłoszeń przez formularz zgłoszeniowy:

   “Stop przemocy rówieśniczej, szkoła wolna od bullyingu” to tytuł konferencji, którą zorganizowaliśmy 09 maja 2023 w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnowie.

   Nasza ekspertka w obszarze przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, Justyna Kołodziej-Kozub, wyjaśniła czym jest bullying, jakie są jego krótko i długofalowe skutki, przybliżyła narzędzia do pracy z dziećmi, nauczycielami, rodzicami, służące prewencji tego destrukcyjnego zjawiska.


   Zapraszamy do obejrzenia filmu, który jest podsumowaniem naszych rocznych działań z włoskim partnerem. Bluebook został zaproszony do przedstawienia tematu bullyingu i wniosków z projektu podczas wydarzenia szkolnego w zespole szkół Instituto Comprensivo San Benigno Canavese, a także do dalszego prowadzenia warsztatów. Edumocni natomiast będą prowadzić warsztaty w szkołach podstawowych subregionu tarnowskiego, zgodnie z wypracowanymi konspektami.

   O temacie bullyingu i o naszych dalszych działaniach będziemy informować na tej stronie.


   Rezultaty

   Inverness McKenzie

   Inverness McKenzie

   Business Owner

   "We have no regrets! After using your product my business skyrocketed! I made back the purchase price in just 48 hours! I couldn't have asked for more than this."

   Hanson Deck

   Hanson Deck

   Independent Artist

   "Your company is truly upstanding and is behind its product 100 percent. Hestia is worth much more than I paid. I like Hestia more each day because it makes easier."

   Natalya Undergrowth

   Natalya Undergrowth

   Freelancer

   "Thank you for making it painless, pleasant and most of all hassle free! I am so pleased with this product. Dude, your stuff is great! I will refer everyone I know."

   Kontakt

   Znajdziesz nas tutaj

   ul. Kościuszki 37A 33-100 Tarnów

   Zadzwoń do nas

   Telefon: +48 884 004 423

   Napisz do nas

   E-mail: info@edumocni.pl

   Contact Us

   Skip to content