Wg. Anderson i Bushman (2002), agresja staje się przemocą, kiedy towarzyszy jej intencja wyrządzenia krzywdy, a zatem relacyjne działania takie jak:

  • plotkowanie,
  • psucie reputacji,
  • nastawianie klasy przeciwko,
  • manipulacje,
  • udawanie relacji,
  • zbiorowe ignorowanie

podejmowane, aby upokorzyć, poniżyć i wykluczyć z klasowej społeczności SĄ przemocą.

Ten typ zachowań przemocowych jest jednak rzadziej zauważany i zgłaszany oraz jest uznawany za mniej dotkliwy (Mazzone i in., 2021; Mishna i in., 2005, 2006; Przewłocka, 2015), podczas gdy Søndergaard (2012) skonceptualizowała teorię lęku przed śmiercią społeczną, którą następnie potwierdził Thornberg (2017) – wg. tej teorii to, czego najbardziej obawiają się uczniowie bycie wykluczonym z grupy, samotnym i pozbawionym przyjaciół.

Bibliografia:

Bullying – prześladowanie rówieśnicze. Prawdy i mity na temat zjawiska Jakub T. Mróz , Małgorzata Wójcik, Jacek Pyżalski

Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka Vol. 21 Nr 4 (2022)


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content