Czym są procesy wzmacniające?

Jak wspomnieliśmy w poprzednim wpisie, dzieci wzrastające w niekorzystnym środowisku,
czy w rodzinach dysfunkcyjnych, wcale nie muszą stać się sprawcami przemocy. Środowiskowe czynniki chroniące mogą skutecznie neutralizować działanie czynników ryzyka, w tym związanych z rodziną. Szczególną rolę badacze przypisują czynnikom obecnym w szkole. Dziecko spędza na terenie szkoły wiele godzin, nie tylko zdobywając wiedzę, ale również ucząc się zachowań społecznych. Szkoła ma możliwość uruchomienia chroniących procesów wzmacniających odporność ucznia – działań profilaktycznych.

Profilaktyka przemocy rówieśniczej w klasie

Kluczowe znaczenie ma klimat w klasie i szkole, który jest pochodną relacji społecznych – zarówno pomiędzy nauczycielami a uczniami, personelem szkoły a rodzicami, jak i pomiędzy samymi
uczniami. Najwięcej sukcesów dydaktycznych i najmniej problemów z utrzymaniem dyscypliny mają
te szkoły, których uczniowie czują, że nauczyciele są dla nich bliskimi, opiekuńczymi osobami
i traktują ich z szacunkiem.

Przykłady działań profilaktycznych – przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w szkole

W spektrum działań profilaktycznych, które można podjąć w środowisku szkolnym, znajdują się działania edukacyjne:

  • Szkolenia dla nauczycieli z zakresu problematyki agresji i przemocy, udzielania
    uczniom wsparcia, uczenia umiejętności psychologicznych i społecznych,
    podejmowania interwencji profilaktycznych, reagowania w sytuacjach kryzysowych,
  • Szkolenia dla rodziców zwiększające ich kompetencje wychowawcze,
  • Prowadzenie działań integracyjnych w klasach, w tym lekcji poświęconych kompetencjom społecznym,
  • Przekazywanie uczniom podstawowej wiedzy psychologicznej, rozbudzanie empatii i poszanowania różnorodności.

Bibliografia: Anna Borkowska, Joanna Szymańska, Marta Witkowska “Przeciwdziałanie agresji i przemocy
w szkole”, Ośrodek Rozwoju Edukacji.

W zakładce Rezultaty znajdą Państwo konspekty warsztatów dla nauczycieli, rodziców i dzieci, poruszających powyższe kwestie. Konspekty są dla Państwa, zachęcamy do nieodpłatnego korzystania z nich.


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content