Jeśli patrząc na przemoc rówieśniczą widzimy tylko ofiarę i sprawcę, to widzimy niepełny obraz sytuacji. Szczególnie często pomijamy rolę innych uczniów (Swearer i in., 2009), a aby interweniować skutecznie, trzeba przyjrzeć się również biernym uczestnikom bullyingu.

To bierni uczestnicy bullyingu są publicznością osób stosujących agresję, więc ich postawa może zarówno powstrzymać, jak i w pełni „rozkręcić” klasowy bullying.

Dzięki badaniom prowadzonym w klasach oraz na podwórkach i boiskach szkolnych wiemy, że rówieśnicy są obecni w 80% bullyingowych incydentów i odgrywają główną rolę w ich rozpoczynaniu, utrzymywaniu lub przeciwdziałaniu (Craig i in., 2000; Hawkins i in., 2001).

Dodatkowo Pozzoli i Gini (2010) wskazali, że role opisane w kole bullyingu
występują także w kontekście cyberprzemocy.

Dowiedz się więcej o strukturze grupy, którą możemy nazwać świadkami przemocy:

Bullying – prześladowanie rówieśnicze. Prawdy i mity na temat zjawiska
Jakub T. Mróz , Małgorzata Wójcik , Jacek Pyżalski


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content