Prawdy i mity nt. bullyingu, mit 2 – „To pomiędzy nimi” – koło bullyingu

Jeśli patrząc na przemoc rówieśniczą widzimy tylko ofiarę i sprawcę, to widzimy niepełny obraz sytuacji. Szczególnie często pomijamy rolę innych uczniów (Swearer i in., 2009), a aby interweniować skutecznie, trzeba przyjrzeć się również biernym uczestnikom bullyingu. To bierni uczestnicy bullyingu są publicznością osób stosujących agresję, więc ich postawa może zarówno Read more…

przemoc rówieśnicza

Oznaki i cechy charakterystyczne stron bullyingu – podsumowanie

Oznaki bullyingupozwalające rodzicomrozpoznać zjawiskou swoich dzieci Cechy ogólne ofiarbullyingu Charakterystyka ofiarprowokujących Charakterystykasprawców przychodzą do domuw podartychubraniach, mają zniszczonepodręczniki potencjalnie ofiarymogą być fizyczniesłabsze od swoichrówieśników mają one porywczytemperament, broniąsię, gdy ktoś jezaatakuje, chcą siębić i próbują oddać,najczęściej z żałosnymskutkiem łatwo się irytują,szydząz innych, celowomówią rzeczy, któremogą kogoś zranić,grożą, wyśmiewająsię, popychają innych,szturchają, Read more…

Dlaczego świadkowie nie stają po stronie poszkodowanego?

Oprócz uzasadnionych powodów braku reakcji (lęk lub niewiedza dot. poprawnych reakcji na przemoc) Barbara Coloroso wymienia jeszcze liczne „wymówki”, którymi świadkowie tłumaczą swój brak działania, popieranie sprawców, a nawet przyłączanie się do dręczenia: Z badań Ch. Salmivalli (1999) wiemy, że pomimo negatywnego u większości uczniów stosunku do dręczenia taka postawa Read more…

Skip to content