Tylko nieliczni uczniowie biorą bezpośredni udział w aktach dręczenia. Pozostałe dzieci w klasie, czyli zdecydowana większość, to tzw. świadkowie. Wobec takiej sytuacji wielu dorosłych zastanawia się, jak to możliwe, że przemoc funkcjonuje w grupie, w której przeważająca liczba osób jej nie stosuje.

Kanadyjscy badacze na terenie kilku szkół podstawowych przeprowadzili studium dotyczące
zachowania dzieci-świadków w sytuacjach przemocy (Pepler, Craig, 1995). Naukowcy ci przestudiowali zapisy kamer przemysłowych, które rejestrowały interakcje dzieci na szkolnych podwórkach. Z analizy wynikało, że aż 85% aktów dręczenia odbywało się w obecności świadków. W większości sytuacji świadkowie tylko się przyglądali, a w niektórych przypadkach wspierali napastników.

Pierwszy wniosek z badania jest taki, że większość świadków przemocy zachowuje się biernie.

Drugi wniosek – sprawcy przemocy prawdopodobnie dążą do posiadania publiki i obecność świadków jest dla nich ważnym elementem dręczenia – dlatego świadkowie mogą odegrać tak ważną rolę w przeciwdziałaniu przemocy.

Typologia ról świadków

Profesor Christina Salmivalli wraz z zespołem skandynawskich naukowców stworzyła Typologię ról uczestników procesu dręczenia (Participant Role Approach). Według tej koncepcji istnieje sześć kategorii zachowań uczestników przemocy:

 • sprawcy (liderzy) – 7%
 • osoby poszkodowane – 12%
 • asystenci sprawcy – 8% – są to uczniowie, którzy sami nie inicjują aktów przemocy, ale
  aktywnie włączają się i wspierają sprawcę w dręczeniu innych;
 • wspierający – 20% – zagrzewają werbalnie lub niewerbalnie sprawcę do aktów dręczenia,
  okazują aprobatę dla jego działań;
 • niezaangażowani obserwatorzy/outsiderzy – 24% – nie pomagają sprawcy, nie wspierają
  poszkodowanego, wybierają drogę bierności i obojętności;
 • obrońcy – 17% – pomagają na różne sposoby poszkodowanemu, aktywnie bronią przed
  sprawcą i jego asystentami.
 • inni – 12%

Dlaczego świadkowie nie stają po stronie poszkodowanego?

Barbara Coloroso zidentyfikowała cztery poważne przyczyny braku reakcji wielu dzieci-świadków:

 • świadek dręczenia boi się, że coś mu się stanie, zostanie zraniony – taki lęk ma często
  realne uzasadnienie, gdyż w wielu sytuacjach sprawca przemocy jest większy, silniejszy,
  bardziej agresywny, ma „złą” reputację lub wspiera go grupa;
 • świadek dręczenia boi się, że zostanie nową ofiarą – nawet jeśli jest w stanie skutecznie
  obronić poszkodowanego, to istnieje szansa, że później zostanie przez sprawców „ukarany” za próbę interwencji;
 • świadek dręczenia boi się, że jego interwencja tylko pogorszy sprawę;
 • świadek dręczenia nie wie, co powinien zrobić, ponieważ dzieci często nie są uczone, jak reagować w sytuacjach przemocy, jak pomóc poszkodowanemu, kogo poinformować.

Bibliografia: Joanna Węgrzynowska, “Profilaktyka agresji i przemocy rówieśniczej w klasie”, https://www.ore.edu.pl/, 2021.

Obraz autorstwa gpointstudio na Freepik


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content