Oznaki bullyingu
pozwalające rodzicom
rozpoznać zjawisko
u swoich dzieci
Cechy ogólne ofiar
bullyingu
Charakterystyka ofiar
prowokujących
Charakterystyka
sprawców
przychodzą do domu
w podartych
ubraniach, mają zniszczone
podręczniki
potencjalnie ofiary
mogą być fizycznie
słabsze od swoich
rówieśników
mają one porywczy
temperament, bronią
się, gdy ktoś je
zaatakuje, chcą się
bić i próbują oddać,
najczęściej z żałosnym
skutkiem
łatwo się irytują,
szydzą
z innych, celowo
mówią rzeczy, które
mogą kogoś zranić,
grożą, wyśmiewają
się, popychają innych,
szturchają, biją,
znęcają się, niszczą
cudze rzeczy
nie są odwiedzani
przez kolegów,
rzadko są do nich
zapraszani
są ostrożne,
wrażliwe, ciche,
wycofane z życia, mało
aktywne, nieśmiałe,
często płaczą,
mogą być
nadaktywne, ciągle
w ruchu, nie potrafią
się skupić – ogólnie
są to uciążliwe dzieci,
wprowadzające
zamieszanie
i niepokój
mają potrzebę
dominowania
i tyranizowania
innych, chętnie
uciekają się do
przemocy i groźby,
dążą do realizacji
swojej woli za wszelką
cenę
skarżą się na brak
apetytu, bóle głowy
i żołądka zwłaszcza
rano
są niepewne,
zalęknione,
nieszczęśliwe, mają
niską samoocenę,
podświadomie
i pośrednio pokazują
innym, że są
nieszczęśliwe i mało
wartościowe, okazują
swoją bezradność –
widać, że są łatwym
celem
często są niedojrzałe
i niezdarne, miewają
drażniące otoczenie
przyzwyczajenia
chełpią się swoją
faktyczną lub
wyimaginowaną
władzą nad
pozostałymi uczniami
mają kłopoty ze
snem, koszmarne sny,
płaczą w nocy
mają trudności
z pokazywaniem się
w grupie towarzyskiej
są nie lubiane
przez dorosłych
z nauczycielami
włącznie
są porywczy,
impulsywni, cechuje
ich niski próg
frustracji,
do szkoły często bez
uzasadnienia chodzą
dłuższą drogą
łatwiej przychodzi im
nawiązanie kontaktu
z dorosłymi niż
z rówieśnikami
mogą same usiłować
dokuczać innym
uczniom
mają
trudności z przystosowaniem
się do panujących
norm i zasad
sprawiają wrażenie
nieszczęśliwych,
samotnych w depresji, zdarzają się im nagłe
zmiany nastroju
aby
osiągnąć korzyści,
chętnie oszukują
nie lubią lub boją się
chodzić do szkoły,
z oporami wychodzą
z domu, maleje ich
zainteresowanie
szkołą
ogólnie są
zbuntowani,
nieposłuszni
i agresywni
proszą rodziców
o pieniądze lub je
kradną.

Źródło: opracowanie na podstawie: A. Naruszewicz (2019), Mobbing rówieśniczy, „Remedium”, nr 12(316), s. 8–10; S. Orłowski, Mobbing i bullying w szkole: charakterystyka zjawiska i program zapobiegania, ORE, Warszawa, http://s1.ore.iq.pl/oreglowna/phocadownload/pracownie/wychowania_i_profilaktyki/mobbing%20i%20bullying%20w%20szkole_11.pdf , dostępny w Internecie (dostęp: 18.05.2020).

Magdalena Leżucha Państwowa Wyższa Szkoła techniczno-Ekonomiczna im. Ks. B. Markiewicza w Jarosławiu http://s1.ore.iq.pl/oreglowna/phocadownload/pracownie/wychowania_i_profilaktyki/mob-bing%20i%20bullying%20w%20szkole_11.pdf

Obraz autorstwa Freepik


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content