Rola poszkodowanego w klasie

Indywidulane czynniki ryzyka

Każde dziecko w określonych okolicznościach może stać się celem przemocy ze strony rówieśników, jednakże pewne cechy i zachowania dziecka mogą szczególnie sprzyjać doświadczaniu przemocy i ułatwiać działanie sprawcom przemocy. Takie cechy i zachowania można nazwać indywidualnymi czynnikami ryzyka. Według Olweusa należą do nich m.in.:

 • wrażliwość,
 • niepewność i ostrożność w kontaktach z innymi,
 • lękowość,
 • bierność – brak umiejętności bronienia się,
 • płaczliwość,
 • niska samoocena,
 • negatywne nastawienie do stosowania przemocy,
 • słabość lub niska sprawność fizyczna w przypadku chłopców,
 • słabe relacje z rówieśnikami, dobry kontakt z dorosłymi.

Zestaw powyższych cech charakteryzuje tzw. ofiary pasywne, których dominującym rysem jest połączenie bierności, lęku i w przypadku chłopców słabości fizycznej.

Innym typem są ofiary prowokujące, które często:

 • mają problemy z koncentracją,
 • są niespokojne, nadaktywne,
 • stosują agresję, aby nawiązać relację lub zwrócić na siebie uwagę,
 • wytwarzają wokół siebie atmosferę irytacji i napięcia,
 • mają zmienne humory.

Grupy podwyższonego ryzyka

Do osób narażonych na przemoc rówieśniczą narażone są szczególnie:

 • Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)
 • Nowi uczniowie w klasie
 • Uczniowie LGBT+
 • Ubożsi uczniowie
 • Uczniowie o innym pochodzeniu etnicznym, rasowym lub narodowościowym

Waga relacji interpersonalnych w klasie

Wielu naukowców zajmujących się problemem przemocy wśród dzieci uważa, że najważniejszym czynnikiem ryzyka związanym z występowaniem przemocy i dręczenia w szkole jest trudna sytuacja interpersonalna w klasie. Ich zdaniem negatywne stosunki koleżeńskie panujące w klasach – złe relacje między dziećmi, brak poczucia bezpieczeństwa, podziały na wrogie podgrupy, odrzucanie jednostek, nieodpowiednie normy dotyczące traktowania innych osób – będą sprzyjać występowaniu przemocy.

Nigdy nie należy obwiniać dzieci za to, że są bardziej wrażliwe, bierne czy mają niższe poczucie własnej wartości. Dziecko, które posiada nawet wszystkie cechy ryzyka, w pozytywnej grupie otrzyma szansę wzmocnienia się i rozwinięcia skrzydeł. W grupie negatywnej – nie będzie miało tej szansy. Za przemoc w klasie winę ponoszą osoby, które łamią klasowe czy szkolne zasady i stosują przemoc, natomiast odpowiedzialność za jak najszybsze przerwanie dręczenia słabszych przez silniejszych leży po stronie dorosłych – nauczycieli i rodziców.

Obraz autorstwa Freepik


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content