Co odróżnia przemoc od agresji ?

Pierwszą najważniejszą różnicą jest rozłożenie sił. W przemocy sprawca ma przewagę nad ofiarą, natomiast w agresji siły są równomierne.

Przemoc występuje cyklicznie, jest procesem, natomiast agresja występuje jednorazowo.

Kolejną różnicą jest wybór ofiary. W przemocy jest to odpowiednio dobrana, zawsze ta sama ofiara, natomiast w agresji, ofiara jest przypadkowa.

W przemocy zachowanie jest długotrwałe, natomiast zachowania agresywne ustają po osiągnięciu celu lub opadnięciu emocji.

W przypadku przemocy akt ten nie znajduje usprawiedliwienia, natomiast agresja może być usprawiedliwiona np. obroną konieczną.

W trakcie przemocy sprawca i ofiara silnie trzymają się swoich ról, natomiast w trakcie agresji, sprawca może stać się ofiarą.

Podsumowując, nie należy mylić pojęcia agresji z pojęciem przemocy, gdyż są to dwie odrębne rzeczy. Agresja może występować bez przemocy, ale przemoc bez agresji już nie

Bibliografia: Joanna Węgrzynowska “Profilaktyka agresji i przemocy rówieśniczej w klasie, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2021


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content