przemoc grupa rówieśnicza

Przemoc rówieśnicza – rola osoby poszkodowanej cz.2

Przemoc rówieśnicza – dręczenie związane jest z odmiennością ofiary. Cechy fizyczne, osobowość, wygląd, temperament powodują, że dana osoba staje się ofiarą przemocy. Inność może być też związana ze statusem materialnym rodziny, pochodzeniem lub przynależnością religijną. Wiktymizacja ofiary może być spowodowana również specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Pyżalski 2015, s. 181]. Specjalne potrzeby Read more…

Obraz autorstwa Freepik

Przemoc rówieśnicza – rola osoby poszkodowanej cz.1

Rola poszkodowanego w klasie Indywidulane czynniki ryzyka Każde dziecko w określonych okolicznościach może stać się celem przemocy ze strony rówieśników, jednakże pewne cechy i zachowania dziecka mogą szczególnie sprzyjać doświadczaniu przemocy i ułatwiać działanie sprawcom przemocy. Takie cechy i zachowania można nazwać indywidualnymi czynnikami ryzyka. Według Olweusa należą do nich Read more…

Przemoc fizyczna

Przyczyny zachowań przemocowych

Agresja i przemoc, podobnie jak inne zachowania problemowe młodzieży, jest uwarunkowana wieloma czynnikami ryzyka i czynnikami chroniącymi: Czynniki te wyjaśniają, dlaczego niektóre jednostki lub grupy angażują się w zachowania przemocowe albo stają się ofiarami przemocy. Czynniki ryzyka zwiększają prawdopodobieństwo pojawienia się agresji, natomiast czynniki chroniące osłabiają działanie czynników ryzyka i Read more…

Skip to content