Perspektywa osoby stosującej przemoc w grupie rówieśniczej cz.2

Na to, aby uczeń stał się sprawcą przemocy, wpływ mają warunki jego rozwoju i sposoby wychowania, ponieważ dziecko z natury nie rodzi się oprawcą.Przyczyny jego agresji i przemocy tkwią w domu rodzinnym, w szkole, w grupie rówieśniczej i w mediach. Najważniejsze czynniki wpływające na agresywne zachowania dzieci i młodzieży przedstawia Read more…

Skip to content